เกี่ยวกับเครื่องดื่มคาราบาวแดง

“คาราบาวแดง” มีความหมายมากกว่าเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มบำรุงกำลังระดับ
สากล แต่ครอบคลุมไปถึงการปลุกปั้นจิตวิญญาณของการต่อสู้ทุกรูปแบบที่มีอยู่ในแต่ละคน
ภายใต้สโลแกน “คาราบาวแดง เชิดชูนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่”
ปัจจุบันนี้ เครื่องดื่มชูกำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศเป็นอย่างสูง โดยกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ จึงถือได้ว่าเครื่องดื่มชูกำลังเป็นเครื่องดื่มแฟชั่นชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ในการผลิตเครื่องดื่ม ชูกำลังในประเทศไทยนั้นแตกต่างออกไป โดยเครื่องดื่มชูกำลังนี้ได้ผลิตเพื่อผู้ใช้แรงงานดื่มเพื่อชดเชย พลังงานที่สูญเสียไป ในขณะที่เครื่องดื่มชูกำลังมักจะเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเดียวกันคือมุ่งเจาะ กลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมเมืองเพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูงคาราบาวแดงมีแนวความคิดทางการตลาดในการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างออกไป โดยสืบทอดจุดยืน จากอุดมการณ์แรกเริ่มของ แอ๊ด คาราบาว ผู้ก่อตั้งวงคาราบาวเมื่อประมาณ 25 ปีก่อนคาราบาวแดงจึงกลายเป็นตราสินค้าของเครื่องดื่มชูกำลังที่มีเนื้อหาในการสื่อสารที่ดึงดูดและเข้าถึงหัวใจกลุ่มคนทำงาน ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ตลอดจนเป็นรางวัลเพื่อให้กำลังใจและกำลังกายแก่กลุ่มคนทำงานเหล่านั้น
คาราบาวแดงสนับสนุนนักสู้ที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ่งที่เขาเชื่อ ไม่ใช่การต่อสู้ด้วยกำลังหรือความรุนแรงแต่ด้วยความศรัทธาในความถูกต้อง
Advertisements